Toán Casio

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35

Đề

 

Tìm dư trong phép chia \fn_jvn \left( {14^8 } \right)^{2004} cho 11

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Cho dãy số $u_1 ,\,u_2 ,\,...,u_n ,...$ biết rằng $u_{n + 2} = 2u_n - 3$( nếu n lẻ), $u_{n + 2} = 3u_n - 2$(nếu n chẵn) và $u_{19} = 515,\,u_{20} = 19684$

a.    Tìm $u_1 ,\,u_2 $

b.    Tính tổng $S_{44} = u_1 + \,u_2 + ... + u_{43} + u_{44} $

Giải trên máy tính 570VN Plus

Mode EQN giúp ta giải phương trình bậc hai một ẩn, bậc ba một ẩn, hệ phương trình 2 ẩn và hệ phương trình 3 ẩn. Ngoài ra máy 570VN PLUS còn lưu được nghiệm khi giải phương trình bằng cách gán vào biến nhớ

Trong một giá trị của kết quả phép tính còn hiển thị, ấn (STO)(A) để gán kết quả này cho biến A

Lưu ý

  Bạn có thể gán giá trị một kết quả khi giải phương trình cho bất kì biến số sẵn có nào(A,B,C,D,E,F,X,Y,M).

  Bạn có thể gán một kết quả cho một biến số ngay cả khi nó là một số phức. Lưu ý rằng số phức đó được gán cho một biến chỉ được chấp nhận từ chương trình EQN đến chương trình CMPLX. Nhập vào bất cứ chương trình nào khác sẽ làm cho phần ảo được gán cho biến bị xóa.

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy

BITEX gởi đến các bạn đề bài hàm số và cách giải:

upload_2017-9-6_13-23-48

Hướng dẫn sử dụng

Cách ấn phím giải phương trình EQN  trên máy tính Casio fx 500 MS

Bạn có thể dùng dấu hai chấm (:) để nối 2 hay nhiều biểu thức và thực hiện từng phần từ trái qua phải khi bạn ấn =

ác con số bị mờ trên màn hình hiển thị cho biết pin yếu. Khi máy pin yếu nếu tiếp tục sử dụng có thể làm máy tính sai. Hãy thay pin càng sớm càng tốt khi chữ chưa bị mờ.

¨      Thứ tự ưu tiên các phép tính

§         Máy tính thực hiện các phép tính thứ tự ưu tiên sau

§         Cơ bản các phép tính được thực hiện từ trái qua phải.

§         Biểu thức có dấu ngoặc đơn được ưu tiên cao nhất.

§         Phép tính thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

Bốn yếu tố cần nhập để tính tích phân là hàm số theo biến x, cận a, b và số n ( để máy chia  2^{n} trogn quy tắc Simson...)

Ngoài thao tác với hệ số thập phân ta có thể thao tác với số nhị phân, bát phân và thập lục phân...đối với máy tính Casio fx 570ms

Hướng dẫn các thao tác tính toán cơ bản và cách cài đặt dành cho dòng máy Casio 570ES. Hiện nay dòng máy tính này đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng dòng máy Casio fx-570ES PLUS thông minh hơn.

Mở nắp máy fx-570ES

Lật máy lại (phía lưng lên trên : thấy rõ được sáu lỗ đinh ốc) dùng ngón tay cái đẩy máy lên để lấy nắp ra. Để mặt phím quay lên, đặt nắp phía dưới và đẩy lên cho sát lại.

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục small dpi{80} fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Máy kí hiệu log : logarit thập phân ( logarit cơ số 10)

  ln :  logarit tự nhiên ( logarit nepe)

small dpi{80} fn_jvn log_{a}b : Logarit cơ số bất kì

 

Đề

Tìm phần thực, phần ảo, modun của số phức sau.

z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^8} + {\left( {\frac{{1 - i}}{{1 + i}}} \right)^8}

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Giải bất phương trình

$\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)$

Trích đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải trên máy tính 570VN Plus

Phần mềm giả lập máy tính Casio 0nline
tracngiem anhvan

Phần mềm Giả lập máy tính Casio online classpad300  là phần mềm giả lập máy tính trên pc , có thể sủ dụng nhu máy tính thật bên ngoài