HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Bước 1: Vào trang đăng ký thành viên của BITEX

http://www.bitex.com.vn/vn/member/register.html

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết như sau:

huong_dan_dang_ky