Tính số sách trên máy Casio fx-500MS

Thứ tư, 20/06/2012, 14:51 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đây là cách tìm số cách nhanh và  đúng nhất trên Casio fx-500MS:

Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

(Trích bài 191, trang 25, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Giải:

Giải trên máy Casio fx-500MS ( các máy khác tương tự)

Gọi x là số sách

suy ra x là bội chung của 10, 12, 15, 18 và 200x500

Trước tiên ta tìm bội chung nhỏ nhất của 10, 12, 15, 18

Quy trình bấm phím như sau:

Thực hiện phép tính:18×10, ta được 180

suy ra BCNN(60; 18) = 180

suy ra  BCNN(10; 12; 15; 18) = 180

suy ra x=180k

200x500 nên k = 2

suy ra x=180×2=360

Vậy có 360 cuốn sách.

Ý kiến của bạn