Đa thức nội suy Newton tính toán giá trị biểu thức

Thứ tư, 14/02/2018, 08:11 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đề bài: Cho đa thức \(f(x)\) có bậc 6, biết 

\(f(5)=-1919;\,f(6)=-1900;\, f(7)=-1881;\)

\(f(8)=-1862;\,f(9)=83645;\)

\(f(10)=469056;\,f(11)=1554835.\)

Tính \(f(12);\,f(49)\).

(Bài 3 Đề thi giải toán MTCT tỉnh Bình Thuận 2013-2014 lớp 9)

Bài giải

 

 

Xem tiếp kết quả tại đây.

Ý kiến của bạn