Hướng dẫn lưu nghiệm khi giải phương trình của máy tính Casio fx570VN PLUS

Thứ tư, 11/10/2017, 17:12 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Mode EQN giúp ta giải phương trình bậc hai một ẩn, bậc ba một ẩn, hệ phương trình 2 ẩn và hệ phương trình 3 ẩn. Ngoài ra máy 570VN PLUS còn lưu được nghiệm khi giải phương trình bằng cách gán vào biến nhớ

Trong một giá trị của kết quả phép tính còn hiển thị, ấn (STO)(A) để gán kết quả này cho biến A

Lưu ý

  Bạn có thể gán giá trị một kết quả khi giải phương trình cho bất kì biến số sẵn có nào(A,B,C,D,E,F,X,Y,M).

  Bạn có thể gán một kết quả cho một biến số ngay cả khi nó là một số phức. Lưu ý rằng số phức đó được gán cho một biến chỉ được chấp nhận từ chương trình EQN đến chương trình CMPLX. Nhập vào bất cứ chương trình nào khác sẽ làm cho phần ảo được gán cho biến bị xóa.

Ví dụ lưu nghiệm khi giải phương trình

Giải phương trình bậc hai \(x^{2}+5x-6=0\)

Vào chương trình giải phương trình bậc hai của máy 

Nhập có hệ số

Ấn  ta được nghiệm \( x_{1}=1\)

Lưu nghiệm \(x_{1}=1\) vào biến A như sau

Ấn (STO)(A)

Ấn  ta được nghiệm \(x_{2}=-6\)

Lưu nghiệm \(x_{2}=-6\) vào biến B

Ấn (STO)(B)

Để gọi các biến đã lưu ấn 

(A) máy hiện kết quả là 1

(B) máy hiện kết quả là -6

Ý kiến của bạn