Hướng dẫn sử dụng

Bộ xử lý có hiệu suất tính toán cao và có bộ nhớ gấp đôi bộ nhớ so với các thế hệ máy tính trước nên chắc chắn sẽ đẩy nhanh tốc độ vận hành và năng lực tính toán giúp các bạn học sinh dễ dàng học tập hơn.

Cài đặt hiển thị phân số:

  • Cài đặt hiển thị phân số bao gồm ab/c (hiển thị hỗn số) và b/c (hiển thị phân số).
  • Khi ở cả hai chế độ này, màn hình máy tính vẫn hiển thị biểu tượng mặc định: