Toán THCS

Tìm A, B biết 686430A8B chia hết cho 2008

Bài toán tính tổng các phần tử và kiểm tra lại bằng máy tính

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35

Đề

 

Tìm dư trong phép chia \(\left( {14^8 } \right)^{2004}\) cho 11

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề bài: Tìm số N có 14 chữ số, biết rằng N chia 7741 dư 2017, chia 2017 dư 2013, chia 2013 dư 2011.

Đề bài: 

Tìm dư khi chia A= \(1^{2015} + 2^{2015} + ... + 2015^{2015}\) cho 11
 

Đa số các em học sinh còn bỡ ngỡ và "ngại" làm dạng toán Tìm Giá trị lớn nhất (GTLN) và Giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một số biểu thức Đại số lớp 9 từ những bài đơn giản nhất. 
Hiện tại trên mạng chưa có tài liệu nào về cách giải nhanh bài toán này với dòng máy tính ưu việt CASIO fx-570VN PLUS.

Ngày hôm qua (26/10/2015), báo điện tử vnexpress có đăng một bài toán lớp 7 thu hút hàng nghìn bình luận từ các thầy cô và phụ huynh học sinh, nội dung chính xuất phát từ bài toán dưới đây:

Đề

Thu gọn các biểu thức sau:

\(A = \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x - 2}} + \frac{{\sqrt x - 1}}{{\sqrt x + 2}} + \frac{{\sqrt x - 10}}{{x - 4}}\,\,\left( {x \ge 0,x \ne 4} \right)\)     \(B = \left( {13 - 4\sqrt 3 } \right)\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right) - 8\sqrt {20 + 2\sqrt {43 + 24\sqrt 3 } }\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT tỉnh TPHCM năm học 2015-2016

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

\(\begin{array}{l} a)\,\,{x^2} - 8x + 15 = 0\\ b)\,\,2{x^2} - \sqrt 2 x - 2 = 0\\ c)\,\,{x^4} - 5{x^2} - 6 = 0\\ d)\,\,\left\{ \begin{array}{l} 2x + 5y = - 3\\ 3x - y = 4 \end{array} \right. \end{array}\)

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT tỉnh TPHCM năm học 2015-2016

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus