Toán Casio

Đề thi tuyển sinh đại học Khối A năm 2010 – Mã 136
Câu 22: Trong thí nghim Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại ví trí cách vân trung tâm 3mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng
A. 0,48 μm và 0,56 μm                                                     B. 0,40 μm và 0,60 μm
C. 0,45 μm và 0,60 μm                                                     D. 0,40 μm và 0,64 μm

Trong không gian với hệ trục toạ độ Đê-cac vuông góc OxyzOxyz cho điểm A(1;2;3)A(1;2;3) và hai đường thẳng

d1:x2=y+1−2=z−21;d2:⎧⎩⎨⎪⎪x=4ty=−2z=3td1:x2=y+1−2=z−21;d2:{x=4ty=−2z=3t

Viết phương trình đường thẳng đi qua AA và cắt hai cả hai đường thẳng d1,d2d1,d2.

Đề bài: Cho đa thức f(x) có bậc 6, biết f(5)=-1919;\,f(6)=-1900;\, f(7)=-1881;\,f(8)=-1862;\,f(9)=83645;\,f(10)=469056;\,f(11)=1554835.

Tính f(12);\,f(49).

(Bài 3 Đề thi giải toán MTCT tỉnh Bình Thuận 2013-2014 lớp 9)

1.  Dấu hiệu chia hết cho 7, 11, 13

2.  Dấu hiệu chia hết cho 27, 37

Hướng dẫn sử dụng

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục small dpi{80} fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Máy kí hiệu log : logarit thập phân ( logarit cơ số 10)

  ln :  logarit tự nhiên ( logarit nepe)

small dpi{80} fn_jvn log_{a}b : Logarit cơ số bất kì

 

Hướng dẫn các thao tác tính toán cơ bản và cách cài đặt dành cho dòng máy Casio 570ES. Hiện nay dòng máy tính này đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng dòng máy Casio fx-570ES PLUS thông minh hơn.

Mở nắp máy fx-570ES

Lật máy lại (phía lưng lên trên : thấy rõ được sáu lỗ đinh ốc) dùng ngón tay cái đẩy máy lên để lấy nắp ra. Để mặt phím quay lên, đặt nắp phía dưới và đẩy lên cho sát lại.

Bốn yếu tố cần nhập để tính tích phân là hàm số theo biến x, cận a, b và số n ( để máy chia  2^{n} trogn quy tắc Simson...)

Ngoài thao tác với hệ số thập phân ta có thể thao tác với số nhị phân, bát phân và thập lục phân...đối với máy tính Casio fx 570ms

ác con số bị mờ trên màn hình hiển thị cho biết pin yếu. Khi máy pin yếu nếu tiếp tục sử dụng có thể làm máy tính sai. Hãy thay pin càng sớm càng tốt khi chữ chưa bị mờ.

¨      Thứ tự ưu tiên các phép tính

§         Máy tính thực hiện các phép tính thứ tự ưu tiên sau

§         Cơ bản các phép tính được thực hiện từ trái qua phải.

§         Biểu thức có dấu ngoặc đơn được ưu tiên cao nhất.

§         Phép tính thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

Cách ấn phím giải phương trình EQN  trên máy tính Casio fx 500 MS

Bạn có thể dùng dấu hai chấm (:) để nối 2 hay nhiều biểu thức và thực hiện từng phần từ trái qua phải khi bạn ấn =

Phần mềm giả lập máy tính Casio 0nline
tracngiem anhvan

Phần mềm Giả lập máy tính Casio online classpad300  là phần mềm giả lập máy tính trên pc , có thể sủ dụng nhu máy tính thật bên ngoài