Nhận biết hàng giả - thật

Phân biệt hàng thật - Hàng giả máy tính Casio FX 500MS
2505/2012

Nhìn bên ngoài vỏ hộp máy tính Casio 500MS người tiêu dùng khó có thể nhận biết được đâu là máy tính thật và đâu là máy giả. Vì giữa máy thật và máy giả rất giống nhau về màu sắc và nét chữ.

Phân biệt hàng thật - Hàng giả máy tính Casio FX 570MS
2505/2012

Màu sắc bên ngoài máy  tính Casio FX 570MS thật vỏ màu xanh rất mịn và bóng.Máy thật có in số và các chữ số và các chữ số đậm và rõ nét., có dán tem chống giả của Bitex