Từ khóa: Lễ tổng kết năm 2018

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Những ấn tượng khó quên từ buổi Lễ tổng kết năm 2018 của BITEX GROUP
0402/2019

Năm 2018 chứng kiến những sự thay đổi mạnh mẽ của đại gia đình BITEX GROUP trên nhiều phương diện: Quy mô hoạt động, cơ cấu nhân sự, chính sách kinh doanh… Chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu gian nan và sóng gió, nhưng hạnh phúc là khi cùng nhìn lại chặng đường đã qua, BITEX GROUP đều đã vượt qua những thử thách, khó khăn đó với lòng quyết tâm, sự đoàn kết và những chỉ đạo sáng suốt của Ban Lãnh đạo công ty.