BITEX khởi động Văn Hóa Doanh Nghiệp năm 2017

Thứ hai, 13/11/2017, 10:34 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua:
  • Chia s? qua Facebook
  • Chia s? qua Google+
  • Chia s? qua Twitter

Mỗi một tổ chức hay tập thể đều cần phải có văn hóa. Văn hóa chính là một trong những vũ khí mang lại sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp. Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của BITEX đã được hình thành và phát triển trong suốt chặng đường 35 năm qua, và sẽ cần được chú trọng phát triển hơn trong thời gian tới.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn liền với chiến lược phát triển của công ty, cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Các hoạt động ấy sẽ đi sâu vào đời sống cộng đồng BITEX, thấm nhuần vào tư duy của mỗi một nhân viên BITEX. Văn hóa ấy sẽ truyền thành sức mạnh, tạo nên thành công bền vững, to lớn cho BITEX trong tương lai.

BITEX thực hiện nhiều hoạt động ngay từ hôm nay, trong đó có hoạt động đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp 2017.

-----

Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) – nhà phân phối độc quyền máy tính CASIO từ Nhật Bản

Website: http://bitex.com.vn/

Group Fanpage: http://bit.ly/2AAkDJY