Tình huống ứng xử văn hóa doanh nghiệp tại BITEX

Thứ hai, 13/11/2017, 10:41 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua:
  • Chia s? qua Facebook
  • Chia s? qua Google+
  • Chia s? qua Twitter

Clip tổng hợp các tình huống về ứng xử văn hóa tại doanh nghiệp BITEX.

Các tình huống ấy sẽ đi sâu vào đời sống cộng đồng BITEX, thấm nhuần vào tư duy của mỗi một nhân viên BITEX, truyền thành sức mạnh, tạo nên thành công bền vững, to lớn cho BITEX trong tương lai.

Đội ngũ thực hiện: Đại diện nhân viên cho từng phòng ban tại BITEX.

-----

Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) – nhà phân phối độc quyền máy tính CASIO từ Nhật Bản

Website: http://bitex.com.vn/

Group Fanpage: http://bit.ly/2AAkDJY