Văn hóa doanh nghiệp

Theo thông điệp của Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Xuân Dũng: Kinh doanh phải luôn giữ chữ tín và đặt mục tiêu BITEX Group phải phát triển bền vững. Công ty là mái nhà chung của toàn thể cán bộ nhân viên, ở đó mọi người chung trách nhiệm và chung thụ hưởng, công bằng và hài hoà giữa cổ đông, người lao động và cả xã hội. Vì vậy, cần xây dựng 5 giá trị phát triển bền vững của BITEX Group.

vanhoadoanhnghiep_2

 • Thứ nhất, Thượng tôn pháp luật. BITEX Group phải chấp hành tốt những chủ trương, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Và mỗi thành viên thuộc BITEX Group luôn chấp hành tốt nội quy công ty, quy định, quyết định của HĐQT, cổ đông.
 • Thứ hai, đảm bảo lợi ích hài hòa, công bằng và minh bạch nhất.
 • Thứ ba, các chỉ số luôn tăng trưởng ở mức ổn định.
 • Thứ tư, đảm bảo phúc lợi cho người lao động, tạo ra một môi trường làm việc công tâm, công bằng, minh bạch, công khai, đồng thời luôn có chính sách đào tạo để phát triển nhân tài, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý. Để có được chính sách phúc lợi tốt nhất thì BITEX Group phải luôn luôn đề cao sự trung thành của người lao động.
 • Thứ năm, quan tâm tới cộng đồng, xã hội bằng những chính sách, chương trình từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP THEO 4 GIÁ TRỊ


ỨNG XỬ CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC

 • TẬN TỤY, TRUNG THÀNH đối với công ty
 • TẬN TÂM, CHU ĐÁO đối với khách hàng
 • TỰ TRỌNG, CẦU TIẾN đối với bản thân
 • LIÊM CHÍNH, GƯƠNG MẪU đối với cấp dưới
 • TƯƠNG TRỢ, CỘNG TÁC đối với đồng nghiệp
 • HỢP TÁC, TÔN KÍNH đối với cấp trên
 • TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN, CHÂN THÀNH đối với mọi người
 • NHẤT QUÁN trong tư duy & lãnh đạo
 • TÔN TRỌNG sự riêng tư cá nhân
 • Giá trị thương hiệu BITEX Group không chỉ được khẳng định thông qua uy tín của Công ty, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn bắt nguồn từ phong cách làm việc chuyên nghiệp của mỗi thành viên trong công ty. Để đạt được điều này, phải luôn tôn trọng nguyên tắc và ứng xử chuẩn mực trong mọi hoạt động, thái độ hành vi của từng cá nhân.

TUÂN THỦ KỶ LUẬT:

 • TUÂN THỦ pháp luật, điều lệ, thỏa ước, nội quy, quy chế, quy trình. 
 • Mỗi con người BITEX tự giác tuân thủ kỷ luật, kiểm soát bản thân và cam kết trách nhiệm với công ty, với đối tác và với chính bản thân.

TÍCH CỰC SÁNG TẠO:

 • NUÔI DƯỠNG tư duy 
 • CHỦ ĐỘNG đề xuất
 • CỞI MỞ nhìn nhận 
 • ĐƯƠNG ĐẦU thử thách
 • DÁM NGHĨ, DÁM LÀM 
 • BITEX Group luôn khuyến khích các thành viên suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, để tìm ra những yếu tố mới, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm nhằm tăng chất lượng, tăng hiệu quả. Những ý tưởng độc đáo và phù hợp, dù là trong phạm vi những điều nhỏ nhất cũng sẽ được chắp cánh tại BITEX Group. Sáng tạo để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn, xanh, thông minh, cá tính và nhân văn hơn.

CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC:

 • Khiêm nhường
 • Kiên nhẫn
 • Cởi mở
 • Chân thành
 • Hài hòa
 • Thiện chí
 • Thủy chung
 • BITEX luôn chú trọng xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự thiện chí, tình thân ái, tinh thần nhân văn.