Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P2) Máy tính Fx500MS

Thứ ba, 31/07/2012, 17:24 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Nhóm phép tính

Máy tính Casio Fx500MS sử dụng những vùng nhớ gọi là "Nhóm" để nhận tạm thời các giá trị (nhóm số) và các lệnh (nhóm lệnh) theo thứ tự tính toán. Có 10 mức nhóm số và 24 mức nhóm lệnh.

Thông báo lỗi về nhóm (Stack ERROR) hiện lên khi ta thực hiện phép tính vượt quá khả năng này.

Ý kiến của bạn