Phạm vi nhập trên Máy tính casio FX500MS

Thứ ba, 31/07/2012, 17:27 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P3), Phạm vi nhập Máy casio FX500MS: Phạm vi nhập

Số tính toán bên trong 12

Độ chính xác ± 1 ở chữ số thứ tự 10

Đối với phép tính đơn, sai số là ± 1 ở chữ số thứ 10(trường hợp hiện a x 10n thì sai số là ± 1 ở số cuối của a). Sai số từ nhiều phép tính liên tiếp tích lũy lại sẽ nhiều hơn (gây ra bới nhiều phép tính liên tiếp như ^ (Xy ), yx, x!, 3, nPr, nCr ) 

Tại vùng cận của điểm đặc biệt hàm số và tại điểm uốn, sai số tích lũy và có thể trở nên lớn

Ý kiến của bạn