Máy FX-500ES: Thống kê (P9- Phụ lục <#061>)

Thứ năm, 02/08/2012, 10:48 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Phụ lục sách hướng dẫn sử dụng máy tính Casio  fx 500ES: Các kiểu khác của phép tính hồi quy <#061> đến <#065>
(Trang 102-103-104-105-106-107)

Cách sử dụng lệnh

Các lệnh bao gồm trong menu phụ Reg có thể cần thời gian lâu để thức hiện các phép tính logarit, hồi quy mũ e, mũ ab, luỹ thừa khi có nhiều mẫu dữ liệu.

 

Ý kiến của bạn