Cách khắc phục khi Máy tính casio FX-570MS Khi báo lỗi

Thứ năm, 02/08/2012, 15:49 GMT+7
 • Chia sẻ tin này qua :
 • Chia sẻ qua Facebook
 • Chia sẻ qua Google+
 • Chia sẻ qua Twitter
 • Thông tin kỹ thuật của Máy tính casio FX-570MS Khi có vấn đề

Nếu kết quả phép tính bất thường hoặc có thông báo lỗi, hãy thực hiện các bước sau:

Lý do:

 • Kết quả phép tính ngoài khả năng của máy.
 • Thực hiện phép tính vượt quá phạm vi nhập của hàm.
 • Thực hiện thao tác bất hợp lý (như chia cho 0, . .. )

Cách sửa:

 • Kiểm tra phạm vi cho phép của giá trị nhập.
 • Chú ý các giá trị thuộc vùng nhớ đang sử dụng.

Stack ERROR (Lỗi về nhóm phép tính)

Lý do:

 • Nhóm số hoặc nhóm phép tính vượt quá khả năng.

Cách sửa:

 • Đơn giản phép tính để nhóm số có 10 mức và nhóm phép tính có 24 mức.
 • Chia phép tính ra 2 hoặc nhiều hơn.
 • Syntax ERROR (Lỗi cú pháp)

  Lý do:

 • Thao tác toán sai.

Cách sửa:

 • Dùng phím > < để tìm chỗ sai, chỉnh lại.

Arg ERROR (Lỗi argument)

Lý do:

 • Sai argument

Cách sửa:

 • Dùng phím > < để tìm chỗ sai, chỉnh sai.

Thứ tự ưu tiên các phép tính

Ý kiến của bạn