Chức năng SOLVE trên máy tính Casio FX-570MS

Thứ năm, 02/08/2012, 16:13 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Chức năng SOLVE trên máy tính Casio FX-570MS giúp ta giải một biểu thức theo các giá trị biến khác mà không cần biến đổi hay đơn giản.

Ví dụ 1: C là thời gian để 1 vật có vận tốc ban đầu A đạt độ cao B.

Dùng công thức sau để tính A khi B=14m với C=2 giây và gia tốc D=9,8m/s2.

Kết quả A=16.8 B=AC - 12DC2

Phương trình chứa căn thức

Một số phương trình chứa ẩn trong dấu căn bậc hai cũng có thể tìm được nghiệm (gần đúng) bằng lệnh SOLVE

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính FX-570MS”

Ý kiến của bạn