Ký hiệu kỹ thuật COMP trên máy tính casio FX-570MS

Thứ năm, 02/08/2012, 16:16 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Ký hiệu kỹ thuật COMP trên máy tính casio FX-570MS, Nhập ký hiệu kỹ thuật (COMP - EQN - CMPLX)

Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính FX-570MS”

Ý kiến của bạn