Tích Phân COMP trên máy Casio fx-570MS

Thứ năm, 02/08/2012, 16:32 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Bốn yếu tố cần nhập để tính tích phân là hàm số theo biến x, cận a, b và số n ( để máy chia  \(2^{n}\) trogn quy tắc Simson...)

Kết quả diện tích là \(29,333333= \frac{88}{3}\)

Ý kiến của bạn