PT bậc hai 1 ẩn máy tính CASIO fx 570ES PLUS

Như các bạn đã từng sử dụng máy CASIO fx 500MS , fx 570MS… để giải phương trình bậc hai nhưng với máy tính fx 570ES Plus thì có hơi khác hơn so với dòng máy trên ,ở đây xin giới thiệu với các bạn thao tác giải phương trình bậc hai trên máy tính CASIO 570ES PLUS:

 

 

        

Với mode EQN giúp chúng ta giải phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c=0

Để giải phương trình này bằng máy tính CASIO fx570ES PLUS ta thực hiện như sau:

              Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng :

               

: COMP          :CMPLX

: STAT            : BASE-N

: EQN             : MATRIX

: TABLE          : VECTOR

Ta ấn phím để giải các phương trình bậc bậc và hệ phương trình

 Khi ta ấn phím   màn hình sẽ hiện ra các dòng:

:anX+bnY=dn:                                        dùng cho giải hệ phương trình bậc nhất  hai ẩn

: anX + bnY + cnZ = dn                        dùng cho giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn

: ax2  + bx + c = 0                               đây là phương trình bậc hai một ẩn

: ax3 + bx2 + cx + d = 0                       đây là phương trình bậc ba một ẩn

 

Để giải phương trình bậc  nhất một ẩn ta ấn phím rồi ta nhập số rồi ấn phím

Ví dụ: giải phương trình bậc hai một ẩn

73x2 - 47x -25460 = 0

Ấn Mode rồi ấn phím (EQN) rồi ấn ax2 + bx + c = 0

ta nhập số 73( nhập a = 73)

               -47(nhập b = -47)

           -25460(nhập c = -24560)

kết quả : X1= 19

             X2 = - \frac{1340}{73}

Nếu ấn tiếp S\LeftrightarrowD thì ta được kết quả X2 = 18.3562

Rồi ấn tiếp SHIFT S\LeftrightarrowD thì ta đuợc X2 = 18\tfrac{26}{73}

(*)Trường hợp vô nghiệm

Ví dụ: ta cho phương trình x2 + 2x + 4 = 0

Ta nhập 1( nhập a = 1)

             2(nhập b = 2)

              4(nhập c = 4)

Ta được kết quả là X1 = -1+\sqrt{3}  i

                            X2 = -1-\sqrt{3}  i

Đây là số phức dạng a+ib. Nếu gài dạng cực ta sẽ được X1= 2\angle 120

                                                                                     X2= -2\angle 120

( đối với lớp 11 trở xuống khi xuất hiện nghiệm phức ta kết luận là phương trình vô nghiệm thực)