Tìm giá trị của x với máy tính casio fx-570ES PLUS

Thứ ba, 30/10/2012, 13:46 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm x biết  \small \dpi{80} \fn_jvn -\frac{x}{13}= -\frac{52}{x}

Ý kiến của bạn