Thực hiện phép tính nhântrên máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ ba, 30/10/2012, 16:17 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Thực hiện phép tính \small \dpi{80} \fn_jvn 20102011\times 20112010

Trích kì thi giỏi toán trên máy tính Casio Huyện Bình Chánh TPHCM 17/09/2011

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

\small \dpi{80} \fn_jvn 20102011\times 20112010= 4,042918463\times 10^{14}

Kết quả bài này là 15 chữ số mà máy 570ES PLUS ghi được 10 chữ số

Ta tính kết quả bài này như sau

Ta có 9 chữ số đầu là \small \dpi{80} \fn_jvn 404291846

Ta không lấy chữ số vì có thể bị làm tròn

\small \dpi{80} \fn_jvn 20102011\times 20112010-404291846\times 10^{14}=252110

vậy 6 chữ số sau là \small \dpi{80} \fn_jvn 252110

Đáp án đề bài là \small \dpi{80} \fn_jvn 404291846252110

Ý kiến của bạn