Tính tổng các chữ số bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ tư, 31/10/2012, 14:36 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tính tổng các chữ số của số \small \dpi{80} \fn_jvn 43^{7}

Trích đề thi giải toán nhanh trên máy tính Casio THCS năm 2010-2011

Bài làm giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

\small \dpi{80} \fn_jvn 43^{7}=2,718186111\times 10^{11}

Do màn hình máy tính Casio fx570ES PLUS chỉ hiện thị kết quả 10 chữ số. Mà kết quả bài này là 12 nên ta tìm như sau:

Ta có 9 chữ số đầu là \small \dpi{80} \fn_jvn 271818611

Ta không lấy chữ số 1 vì có thể bị tính tròn. Ta tìm 3 số tiếp theo bằng cách như sau :

\small \dpi{80} \fn_jvn 43^{7}-2,71818611\times 10^{11}= 107

Vậy    \small \dpi{80} \fn_jvn 43^{7}=271818611107

Tính tổng các chữ số của số \small \dpi{80} \fn_jvn 43^{7} \small \dpi{80} \fn_jvn =2+7+1+8+1+8+6+1+1+1+0+7= 43

Ý kiến của bạn