Một vấn đề quan trọng cần chú ý khi sử dụng máy tính

Thứ năm, 01/11/2012, 09:35 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Khi ghi vào cửa sổ tính toán hay màn hình của máy tính

\small \dpi{80} \fn_jvn 5/2\sqrt{3}  hay \small \dpi{80} \fn_jvn 5\div 2\sqrt{3}  thì

*1.-Maple và Mathematica cùng  các máy tính cầm tay TI (Texas Intrument) , Casio

Fx ES  đều ra kết quả là     4.330127…..=  \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{5}{2}\sqrt{3}      (máy không công nhận phép nhân tắt)

*2.-Các máy tính cầm tay Casio Fx MS , Caio VN Plus,  Casio fx 570 ES plus,

Vinacal thì lại ra    1.443375…..=  \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{5}{2\sqrt{3}}   ( máy quy ước rằng phép nhân tắc ưu tiên hơn phép nhân thường).

Khi sử dụng máy tính  ta phải lưu ý kỉ  phần trên.

                                                                                      Ngày 31 tháng 11 năm 2011

                                                                                              Nguyễn Trường Chấng

Ý kiến của bạn