Giải phương trình với máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 14:58 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{2x-3}=x-3

Ý kiến của bạn