Tính số phức liên hợp bằng máy tính Casio fx 570vn plus

Cho số phức z thỏa mãn \dpi{80} \fn_jvn \left ( 1+i \right )z-2-4i=0

Trích câu 5a đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013