Đáp án, đề thi giải toán trên máy tính Casio Cấp THCS năm 2007 - 2008

Thứ năm, 21/06/2012, 15:58 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đáp án, đề thi giải toán trên máy tính Casio cấp THCS, năm học 2007-2008

Quy ước: - Các bài toán yêu cầu trình bày lời giải thì chỉ trình bày tóm tắt các bước giải và công thức áp dụng.

                - Các kết quả gần đúng thì ghi dưới dạng số thập phân với năm chữ số sau dấu phảy.Ghi chú:
- Các bài làm theo cách khác nhưng trong chương trình THCS thì cho điểm theo từng phần tương ứng.
- Các kết quả gần đúng nếu chỉ sai chữ số cuối cùng thì trừ 1/2 số điểm câu đó.
- Các kết quả nếu thiếu đơn vị thì trừ 0,5 điểm/1 lần thiếu./.

Ý kiến của bạn