Bài giải bài 1 câu b đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Thứ sáu, 12/12/2014, 11:42 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đề 

Tính các giá trị sau

\(P = \left( {1 + \frac{1}{2}} \right)\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }}} \right)\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{2^3 }}} \right)...\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{2^3 }} + .. + \frac{1}{{2^{10} }}} \right)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm các tính năng mới của máy Casio 570VN PLUS tại đây

Ý kiến của bạn