Bài giải bài 1 câu a đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Lạng Sơn môn toán lớp 9 năm 2013

Thứ sáu, 12/12/2014, 16:22 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đề 

Cho dãy số \(u_n = \frac{{\left( {2 + \sqrt 5 } \right)^n - \left( {2 - \sqrt 5 } \right)^n }}{{\sqrt 5 }}\),  với \(n = 1,\,\,2,\,\,3,...\)

a.    Tính 4 số hạng đầu của dãy số

b.    Lập công thức truy hồi tính \(u_{n + 1}\) theo \(u_n \)và \(u_{n - 1}\) 

c.   Viết quy trình bấm phím và kết tính \(S_{10} = u_1 + u_2 + ... + u_9 + u_{10}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm các tính năng mới của máy Casio 570VN PLUS tại đây

Ý kiến của bạn