Hai cách GPT nghiệm nguyên: Biệt thức Delta và Liên phân số

Thứ tư, 24/01/2018, 08:38 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Giải phương trình nghiệm nguyên với hai cách:

+ Tính biệt thức Delta;

+ Đưa về các giá trị nguyên: Liên phân số.

Tìm nghiệm nguyên của phương trình sau:

Xem đáp án tại đây.

Ý kiến của bạn