Một bài toán hay có dãy Fibonacci

Thứ hai, 09/11/2015, 14:48 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Hai cách làm cho câu hỏi: Tiếp tục thêm và bớt bi theo quy luật thì chừng nào số bi trong hộp vượt quá 100 000 000 viên bi?

Đề bài: Bạn Hảo bỏ bi vào hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu 1 viên, ngày sau bỏ gấp đôi ngày trước đó. Cùng lúc đó lấy bi ra khỏi hộp theo nguyên tắc: Ngày đầu lấy ra 1 viên, ngày thứ hai lấy ra 1 viên, ngày thứ ba trở đi mỗi ngày lấy ra số bi bằng tổng hai ngày trước đó. Hỏi:
1) Số bi trong hộp sau 10 ngày là bao nhiêu?
2) Số bi trong hộp sau 15 ngày là bao nhiêu?
3) Sau ít nhất bao nhiêu ngày để số bi trong hộp lớn hơn 100 000 000 viên?

 

 

Xem thêm Cách 2 tại đây.

Ý kiến của bạn