Đề thi máy tính cầm tay THPT Đà Nẵng năm học 2015 - 2016

Thứ năm, 08/12/2016, 11:36 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

BITEX gở đến các bạn Đề thi máy tính cầm tay THPT Đà Nẵng năm học 2015 - 2016 để tham khảo và luyện tập. Có kèm đáp số ở cuối bài để các bạn đối chiếu

Đáp số:

1a:  \(y=\dfrac{13}{2}x-2\)

1b: \((x;\,y)=(0,41678;\,-2,13080);\,(x;y)=(-2,13080;0,41678)\)

2a: \(f(x)=x(x^2-1)(x^4-4)(x^2-9)+26x^3+11x^3+2015x+2016\) 

2b: 90625 

3a: \(5,84239.10^{957}\)

3b: 100 triệu đồng

4a: 3,14304

4b: n = 79

5: 0,42042

 

Ý kiến của bạn