Cách tính phần nguyên Int và Intg trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Thứ sáu, 19/01/2018, 17:13 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy

Ví dụ 1: Tính phần nguyên bằng Int

\(Int(3,5)=3\)

Cách ấn máy 

\((Int)\)

\(Int(-3,5)=-3\)

Cách ấn máy

\((Int)\)

Ví dụ 2: Tính phần nguyên bằng Intg

\(Intg(3,5)=3\)

Cách ấn máy

\((Intg)\)

\(Intg(-3,5)=-4\)

\((Intg)\)

Ý kiến của bạn