Phân tích thừa số nguyên tố trên casio fx-580VN X

Thứ sáu, 11/01/2019, 09:52 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Số 1018057 là số nguyên tố lớn nhất mà máy tính CASIO fx-580VN X có thể phân tích được

Chức năng: Phân tích một số tự nhiên bất kỳ thành thừa số nguyên tố.

  • Máy tính có thể phân tích một số có 10 chữ số.
  • 1018081 là số nguyên tố lớn nhất được kiểm tra.

Ví dụ: Phân tích số 1018057 thành thừa số nguyên tố.

Thao tác: phan-tich-thua-so-nguyen-to

Ví dụ: Phân tích số 2×1018057 thành thừa số nguyên tố.

Thao tác: phan-tich-thua-so-nguyen-to-hinh01

Ý kiến của bạn