Tùy chỉnh giá trị tại dòng tính trong bảng TABLE trên Casio fx-580VN X

Thứ sáu, 11/01/2019, 10:09 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Khi người dùng muốn nhập một giá trị bất kỳ để tính toán giá trị hàm số f(x)=cosxf(x)=cos⁡⁡x, tại một hàng tính bất kỳ trên bảng, nhập vào giá trị x muốn tính:

Ý kiến của bạn