Tìm A, B biết 686430A8B chia hết cho 2008

Thứ ba, 16/04/2019, 11:13 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm A, B biết 686430A8B chia hết cho 2008

Đề bài: Tìm các số a,b biết: A=\overline{686430a8b}\vdots 2008

(Trả lời câu hỏi cho thắc mắc của GV lớp tập huấn máy tính Casio 570VN PLUS)

Bài giải:

Cách 1: Bằng cách liệt kê:

Phân tích 2008 thành thừa số nguyên tố:

Bấm máy:2008=qx

Ta được: 2008=2^{3}\times 251

Để số A chia hết cho 8 thì \overline{a8b}=100a+80b phải chia hết cho 8. Liệt kê từng trường hợp của a rồi xét b, ta được a=7, b=4.

Cách 2: Vì a,b\in \left \{ 0;1;...;9 \right \} suy ra 686430080\leqslant A=\overline{6864308b}\leqslant 686430989

Đặt A=2008k, ta được

686430080\leqslant 2008k\leqslant 686430989

341847.6\leqslant k\leq 341848.1

Vậy nên k=341848.

Kết quả: A=686430784

Ý kiến của bạn