Tính tổng các chữ số của A biết căn A=9999...99 (có 100 chữ cố 9)

Thứ ba, 07/05/2019, 09:33 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Ad ơi giúp em , Tính tổng các chữ số của A biết căn A = 99999…96 ( có 100 chữ số 9 )

Diễn đàn trả lời:

Nhận thấy quy luật như sau:

+ 962 = 9216962 = 9216.

+ 9962 = 9920169962 = 992016.

+ 99962 = 9992001699962 = 99920016.

+ 999962 = 9999200016999962 = 9999200016.

Dự đoán quy luật: A = 99999…962A = 99999…962 (100 chữ số 9) thu được một kết quả có dạng 999…2000…16999…2000…16, trong đó số chữ số 9 là 100 chữ số, số chữ số 0 là 100-1 = 99 chữ số.

Vậy Tổng các chữ số của A là 100 × 9 + 2 + 99 × 0 + 1 + 6 = 909100 × 9 + 2 + 99 × 0 + 1 + 6 = 909.

Thảo luận thêm tại Diễn đàn: http://diendanmaytinhcamtay.vn/forum/index.php?threads/tinh-tong-cac-chu-so-cua-a-biet-can-a-99999-96-co-100-chu-so-9.1423/

Ý kiến của bạn