Tính lãi suất bằng máy tính Casio fx570MS

Thứ sáu, 29/06/2012, 10:57 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Muốn có 1.00.000 đồng sau 15 tháng thì phải gởi Ngân hàng mỗi tháng một số tiền bằng nhau là 63530 đồng. Tính lãi suất ?%/Tháng?

Giải

Cách 1: Dùng Công thức

Ar=\small \dpi{80} \fn_jvn a(1+r)[(1+r)^n-1]

A: Tiền rút về (1.000.000)

a: Tiền đóng hàng tháng (63530)

r: Phân lãi (Cần tính)

n: Thời gian (15)

Cách 2: Tính như sau:

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính FX-570MS”

Ý kiến của bạn