Hướng dẫn cơ bản trước khi sử dụng máy fx-570ES (P1)

Thứ sáu, 15/06/2012, 12:03 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Kí hiệu MATH chỉ định dạng toán.

Kí hiệu LINE chỉ định dạng dòng ở phần nhập, xuất.

Kí hiệu SHIFT, ALPHA chỉ rằng phím này được ấn trước phím chức năng.

Ví dụ:

Ý kiến của bạn