Máy tính Casio fx-500MS

Cách ấn phím giải phương trình EQN  trên máy tính Casio fx 500 MS

Bạn có thể dùng dấu hai chấm (:) để nối 2 hay nhiều biểu thức và thực hiện từng phần từ trái qua phải khi bạn ấn =

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P3), Phạm vi nhập Máy casio FX500MS: Phạm vi nhập

Số tính toán bên trong 12

Độ chính xác ± 1 ở chữ số thứ tự 10

Nhóm phép tính

Máy tính Casio Fx500MS sử dụng những vùng nhớ gọi là "Nhóm" để nhận tạm thời các giá trị (nhóm số) và các lệnh (nhóm lệnh) theo thứ tự tính toán. Có 10 mức nhóm số và 24 mức nhóm lệnh.

Thông báo lỗi về nhóm (Stack ERROR) hiện lên khi ta thực hiện phép tính vượt quá khả năng này.

Máy casio fx 500 ms Khi có vấn đề

Nếu kết quả phép tính bất thường hoặc có thông báo lỗi, hãy thực hiện các bước sau

Hồi quy tuyến tính y = A + Bx

Ví dụ: Áp suất theo nhiệt độ trong bảng sau:

Các phép toán hồi quy trên máy tính Casio fx 500MS ta chỉ cần ấn phím theo bảng dưói đây:

Giải  các bài toán về thống kê truy hồi , cách gọi hàm và nhập dữ liệu vào máy tính Casio Fx 500ms...

Hệ phương trình bậc nhất

Phải đưa về dạng sau:

Hệ phương trình bậc I hai ẩn:      a1 x + b1 y = c1

                                                          a2x + b2y = c2

Hệ phương trình bậc I ba ẩn:        a1 x + b1 y + c1 z = d1

                                                             a2 x + b2 y + c2 z = d2

                                                             a3 x + b3 y + c3 z = d3