Máy tính Casio fx 570ES

Hướng dẫn các thao tác tính toán cơ bản và cách cài đặt dành cho dòng máy Casio 570ES. Hiện nay dòng máy tính này đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng dòng máy Casio fx-570ES PLUS thông minh hơn.

Mở nắp máy fx-570ES

Lật máy lại (phía lưng lên trên : thấy rõ được sáu lỗ đinh ốc) dùng ngón tay cái đẩy máy lên để lấy nắp ra. Để mặt phím quay lên, đặt nắp phía dưới và đẩy lên cho sát lại.

Luôn ấn phím ON  khi bắt đầu sử dụng máy.
- Hãy thay pin ít nhất 2 năm một lần dù máy vẫn hoạt động bình thường
- Pin chết có thể rò rỉ gây hư hỏng và tính toán sai. Không được để pin hết năng lượng trong máy.

Kí hiệu MATH chỉ định dạng toán.

Kí hiệu LINE chỉ định dạng dòng ở phần nhập, xuất.

Kí hiệu SHIFT, ALPHA chỉ rằng phím này được ấn trước phím chức năng.