Máy tính Casio fx 570MS

Bốn yếu tố cần nhập để tính tích phân là hàm số theo biến x, cận a, b và số n ( để máy chia  \(2^{n}\) trogn quy tắc Simson...)

Ngoài thao tác với hệ số thập phân ta có thể thao tác với số nhị phân, bát phân và thập lục phân...đối với máy tính Casio fx 570ms

Ba yếu tố cần nhập để tính đạo hàm là hàm số theo biến x, giá trị x_{0}  = a và ....trến máy tính Casio fx 570 MS

Toán số phức CMPLX trên Máy FX-570MS : Các cài đặt đơn vị đo góc(deg, rad, gra) có tác dụng ở số phức, chức năng CALC cũng vậy. chỉ dùng được các số nhớ A, B, C...

Ký hiệu kỹ thuật COMP trên máy tính casio FX-570MS, Nhập ký hiệu kỹ thuật (COMP - EQN - CMPLX)

Chức năng SOLVE trên máy tính Casio FX-570MS giúp ta giải một biểu thức theo các giá trị biến khác mà không cần biến đổi hay đơn giản.

Ví dụ 1: C là thời gian để 1 vật có vận tốc ban đầu A đạt độ cao B.

Dùng công thức sau để tính A khi B=14m với C=2 giây và gia tốc D=9,8m/s2.

Kết quả A=16.8 B=AC - 12DC2

Cách giải một vài hàm số trên máy tính casio fx-570MS Ví dụ 2: Điền các giá trị của hàm số y=-3x + 2 vào bảng sau

Máy dùng 1 pin G13 (LR44)Khi số bị mờ chứng tỏ là pin bị yếu. Nếu cứ tiếp tục sử dụng khi pin đã yếu có thể gây nên kết quả không chính xác. Hãy thay pin càng sớm càng tốt khi số bị mờ.

Phạm vi nhập của máy tính Casi fx 570 ms, Số tính toán bên trong 12 Độ chính xác ± 1 ở chữ số thứ 10

  • Thông tin kỹ thuật của Máy tính casio FX-570MS Khi có vấn đề

Nếu kết quả phép tính bất thường hoặc có thông báo lỗi, hãy thực hiện các bước sau: