Lớp 12

Đề

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất xủa hàm số \(f\left( x \right) = x + \frac{4}{x}\) trên đoạn \(\left[ {1;3} \right]\)

Trích đề thi KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA năm 2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Trong không gian Oxyz cho điểm \($A\left( { - 4; - 2;4} \right)$\) và đường thẳng d:

\(\left\{ \begin{array}{l} x = - 3 + 2t\\ y = 1 - t\\ z = - 1 + 4t \end{array} \right.\left( {t \in R} \right)\)

Viết phương trình đường thẳng \(\Delta\) đi qua A, cắt và vuông góc với  đường thẳng d.

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Phú Yên

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải phương trình \({\log _2}\left( {x - 2} \right) + 3{\log _8}\left( {3{\rm{x}} - 5} \right) - 2 = 0\) trên tập hợp số thực.

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Phú Yên

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(A\left( {2; - 2;1} \right)\) và đường thẳng \(d:\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y - 2}}{2} = \frac{{z + 1}}{1}\) và mặt phẳng \(\left( P \right):{\rm{x}} - 2y - {\rm{z }} - {\rm{3 = 0}}\). Viết phương trình mặt phẳng qua A, song song với d và vuông góc với mặt phẳng (P)

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Cần Thơ

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Tính tích phân

\(I = \int_1^e {\left( {\frac{{2{\rm{x}} + \ln {\rm{x + 1}}}}{x}} \right)d{\rm{x}}} \)

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Cần Thơ

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(A\left( {1; - 2; - 5} \right)\) và đường thẳng (d) có phương trình \(\frac{{x - 1}}{2} = \frac{{y + 1}}{{ - 1}} = \frac{z}{2}\) . Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng (d) và cắt (d) tại B. Viết phương trình mặt phẳng (P) và phương trình mặt cầu đường kính AB.

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Bắc Ninh

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Tính tích phân

\(I = \int_0^{\frac{\pi }{8}} {\left( {x + {{\sin }^2}2x} \right)d{\rm{x}}}\)

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Bắc Ninh

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Cho \(\cot \alpha = - \frac{3}{4},\,\,\frac{\pi }{2} < \alpha < \pi\) .

Tính \(A = \frac{{2\sin \alpha + \tan \alpha }}{{\tan \alpha + 1}}\) .

Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 tỉnh Bắc Ninh

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải phương trình: \(2{\sin ^2}\left( {\frac{x}{2}} \right) = \cos 5x + 1\)

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – trường Trần Phú -Thanh Hóa

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus

Đề

Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 9 đội bóng tham dự, trong  đó có 6 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng  A,  B,  C;mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau.

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus