Lớp 12

Đề 

a)  Cho một đa giác đều n đỉnh, \large n\in \mathbb{N} và \large $n \geqslant 3$. Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 27 đường chéo

Trích đề thi tuyển sinh đại học toán khối D năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Giải phương trình

 \large log_2(x-1)-2log_4(3x-2)+2=0

Trích đề thi tuyển sinh đại học toán khối D năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Tính tích phân \dpi{100} \int_{1}^{2}\frac{x^2+3x+1}{x^2+x}

Trích đề thi tuyển sinh đại học toán khối B năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trích đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng toán khối B năm 2014

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Trích sách bài tập giải tích lớp 12

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề

Câu 5 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \dpi{100} \small (P):2x+y-2x-1=0 và đường thẳng \dpi{100} \small d:\frac{x-2}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+3}{3}

Tìm tọa độ giao điểm của d và (P). Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P)

Trích đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Toán khối A   năm 2014

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus

Đề

Câu 3)  Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong \fn_jvn y=x^{2}-x+3 và đường thẳng \fn_jvn y=2x+1

Trích đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Toán khối A  năm 2014

Đề 

Câu 1:  Cho hàm số  \dpi{100} y=\frac{x+2}{x-1}

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng y = -x  bằng \dpi{100} \sqrt{2}

Trích đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Toán khối A   năm 2014

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có diện tích bằng \dpi{100} \fn_jvn \small \sqrt{2014}cm^{2} . Kéo dài AB về phiá B một đoạn \dpi{100} \fn_jvn \small BD=\frac{\sqrt{13}}{3}AB. Tính diện tích tam giác ACD

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014

Đề

Bài 4:Tính giá trị của biểu thức

\dpi{100} \fn_jvn \small 1+\sqrt{1+2^{2}}+\sqrt{1+2^{2}+3^{2}}+...+\sqrt{1+2^{2}+3^{2}+...+20^{2}}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014