Lớp 6 - 7

Cho S = 111 + 112 + 113  + 114  + 115  + 116  + 117  + 118  + 119+ 120   .

Hãy so sánh S và 12  .

(Trích bài 73, trang 14, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình , NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của:

a) 32

b) 41

(Trích bài 144, trang 20, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Ta có thể tìm nghiệm của phương trình trên máy tính  casio fx-500MS một cách nhanh chóng và chính sát nhất thông qua ví dụ cụ thể sau :

Giải phương trình:  -3x = -x2725

7. Định lý Py - ta - go

Ví dụ 1/ Cho tam giác vuông ABC có hai cạnh góc vuông AB = 12 cm; AC = 5cm. Tính cạnh huyền BC.

Đại lượng tỉ lệ

Ví dụ 1: Cho biết x và y tỉ lệ thuận. Hãy tính toán bằng máy tính Casio fx-500MS và điền số thích hợp vào bảng sau:

Tính căn bậc hai, số vô tỉ một cách nhanh chóng với máy Casio fx-500MS. Tham khảo các ví dụ sau để hiểu rõ về cách bấm máy tính các dạng toán này.

Máy có hai cách làm tròn số

+ Làm tròn số để đọc (máy vẫn lưu trong bộ nhớ đến 12 chữ số để tính toán cho các bài tiếp sau) ở NORM hay FIX n

+ Làm tròn và giữ luôn số đã làm tròn cho các bài tính sau ở FIX n và Rnd

Để biết cách tính Số thập phân hữu hạn - Số thập phân tuần hoàn ta tham khảo một số ví dụ sau:

Bài viết hướng dẫn cách tính số đo các góc trên máy Casio fx-500MS

Trích sách hướng dẫn máy tính Casio fx-500MS

1. Tập hợp các số hữu tỉ - Các phép tính

Nếu mới vừa chỉnh máy (ấn [SHIFT] [CLR] [ALL]) thì máy sử dụng dấu chấm (.) làm dấu cách gữa phần nguyên và phần lẻ thập phân, còn dấu nghìn, triệu, tỉ là dấu phẩy (,)