Lớp 6 - 7

Phân tích số 9405342019 thành thừa số nguyên tố

Với một đa thức dài và phức tạp của khối THCS thì khi cách tính toán rất lâu và có thể dẩn đến sai số khi tính toán.Casio đã cho ra đời máy  fx 570VN  PLUS ta chỉ cần nhập phương trình này vào máy và cho giá tri x, y máy sẽ cho ra kết quả nhanh chóng

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a) \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{x}{8,1}=\frac{9}{2,7}

b) \dpi{80} \fn_jvn \small -\frac{2\tfrac{1}{4}}{3}=\frac{x}{3,6}

Tính đường dài thực tế của hai điểm cách nhau 3,5cm trên bản đồ tỉ lệ 1/50000

 

Một xạ thủ thi bắn súng. Kết quả số lần bắn và điểm số được ghi như sau:

Điểm 4   5   6   7   8   9  
Lần bắn 8 14 3 12 9 13

Tính

a) Tổng số lần bắn

b) Tổng số điểm

c) Số điểm trung bình cho mỗi lần bắn

Phân tích thành thừa số nguyên tố các số sau:

\dpi{80} \fn_jvn \small A=85039; \dpi{80} \fn_jvn \small B=57181

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio TPHCM

Tìm UCLN của hai số : 168599421 và 2654176

Trích kì thi tuyển học sinh giỏi máy tính Casio bậc THCS 10/10/2004

Phân tích số sau thành thừa số nguyên tố: \dpi{80} \fn_jvn \small 25725