Lớp 6 - 7

Phương pháp dùng thuật toán EUCLIDE của máy tính Casio fx 570ES PLUS để tìm BSCNN và USCLN. Bài này hướng dẫn cho trường hợp bài toán có 10 kí tự trở lên.

Tìm 3 số tự nhiên m( có 1 hoặc 2 chữ số) sao cho \small \dpi{80} \fn_jvn 2^{m}-271 chia hết cho \small \dpi{80} \fn_jvn 89

Tìm UCLN và BCNN của \small \dpi{80} \fn_jvn 2419580247\small \dpi{80} \fn_jvn 3802197531

Trích đề thi gỏi toán nhanh trên máy tính 2012-2013 Q10 TPHCM

Cho biểu thức \small \dpi{80} \fn_jvn F=\frac{x^{2}-xy-y^{2}+1,9y}{y-0,3x^{2}+25x-9} với \small \dpi{80} \fn_jvn x=-\frac{2}{7},y= \frac{1}{3}

Tính giá trị đúng của F (đưới dạng phân số) và tính giá trị gần đúng của F tới 3 chữ số thập phân

Trích đề thi tuyển học sinh giỏi trên máy tính Casio

Tính tổng các chữ số của số \small \dpi{80} \fn_jvn 43^{7}

Trích đề thi giải toán nhanh trên máy tính Casio THCS năm 2010-2011

Tìm số dư phép chia khi số  \small \dpi{80} \fn_jvn A=2^3+3^4+4^5+...+10^{11 } chia cho \small \dpi{80} \fn_jvn 17

Trích đề thi giải toán nhanh trên máy tính Casio THCS năm 2010-2011

Thực hiện phép tính \small \dpi{80} \fn_jvn 20102011\times 20112010

Trích kì thi giỏi toán trên máy tính Casio Huyện Bình Chánh TPHCM 17/09/2011

Để tìm được ước chúng lớn nhất rồi tìm các ước chung,chúng ta xem ví dụ cụ thể cách tính sau trên máy Casio fx-570ES PLUS

Tìm UCLN rồi tìm các ước chung của 90 và 126