Lớp 6 - 7

Với một đa thức dài và phức tạp của khối THCS thì khi cách tính toán rất lâu và có thể dẩn đến sai số khi tính toán.Casio đã cho ra đời máy  fx 570ES  PLUS ta chỉ cần nhập phương trình này vào máy và cho giá tri x, y máy sẽ cho ra kết quả nhanh chóng

Bài toán tìm bội nhỏ nhất trên máy tính casio fx 570ES PLUS và số nguyên dương trên máy tính casio fx 570ES PLUS

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

0,17232323...

được biểu diễn bởi phân số

Để biết cách tính số % trên Casio chúng ta xem ví dụ dưới đây:

Tính:

a. 8% của 90;          b. 7% của 80;

c. 6% của 38;          d. 3% của 97

Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia đi hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng trung bình 1 phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai 100m.

Để tìm tỉ số phần trăm của hai số trên máy Casio fx-500MS chúng ta thực hiên phép tính chỉ trong vài giây là ra được kết quả chính sát nhất:

a.  \small \dpi{80} \fn_jvn 2\frac{3}{7}\small \dpi{80} \fn_jvn 1\frac{13}{21}

b. 0,3 tạ và 50kg

Máy Casio fx-500MS sẽ giúp chúng ta giải bài toán tìm tỉ số phần trăm một cách nhanh và chính sát nhất,hãy xem vi dụ sau:

Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a. 5 và 8 ;                           b. 10 và 7 ;

c. 7 và 12 ;                         d. 13 và 6 ;