Máy tính Casio 570 ES PLUS

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \((x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1)\). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Máy kí hiệu log : logarit thập phân ( logarit cơ số 10)

  ln :  logarit tự nhiên ( logarit nepe)

\(log_{a}b\) : Logarit cơ số bất kì

Khi sử dung máy tính ta cần lưu ý một số phép tính và quy trình bấm máy như sau:

Máy dùng 1 pin G13 (LR44)Khi số bị mờ chứng tỏ là pin bị yếu. Nếu cứ tiếp tục sử dụng khi pin đã yếu có thể gây nên kết quả không chính xác. Hãy thay pin càng sớm càng tốt khi số bị mờ.

Mở nắp máy fx-570ESPLUS

Lật máy lại (phía lưng lên trên : thấy rõ được sáu lỗ đinh ốc) dùng ngón tay cái đẩy máy lên để lấy nắp ra. Để mặt phím quay lên, đặt nắp phía dưới và đẩy lên cho sát lại.

KIẾN THỨC TOÁN ĐƯỢC NÂNG CẤP trong việc giảng dạy có sử dụng máy tính cầm tay ở bậc trung học phổ thông

Hướng dẫn cài đặt máy tính Casio fx 570ES PLUS trước khi thực hiện các phép tính trên máy .

Trước khi thực hiện các phép tính ta nên cài đặt máy tính Casio fx 570ES PLUS phù hợp cho chương trình tính toán